Maatwerkgericht handelen van VO-docenten

Alvorens concreet op school bezig te gaan met maatwerkgericht handelen is het verstandig eerst de situatie op school in kaart te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om hoe het maatwerkgericht handelen eruit ziet en welke leerlinggegevens beschikbaar zijn, maar ook om de houding van docenten en schoolleiding ten aanzien van maatwerkgericht handelen en de wijze waarop zij dit handelen vormgeven al dan niet gebruikmakend van aanwezige informatie over leerlingkenmerken. We beschrijven hier ter inspiratie voor andere scholen, op welke manier het Baken Stad College dit heeft uitgevoerd. Resultaten van het in kaart gebrachte maatwerkgericht handelen kunt u vinden in de brochure: “Haal eruit wat er in zit!”

Contactpersonen


Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >