Licht op schaduwonderwijs

In het kader van gelijke kansen in het onderwijs kan het zogenoemde schaduwonderwijs een factor zijn die ongelijkheid vergroot. Met schaduwonderwijs bedoelen we door ouders bekostigde begeleiding en ondersteuning aan leerlingen, als aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod. Oberon en SEO onderzochten in opdracht van het ministerie van OCW de aard, omvang van deelname en motieven van ouders.

Er is veel aanbod in het schaduwonderwijs, van bijles tot examentraining en van gratis ondersteuning (vaak georganiseerd door school) tot dure trainingen. Ongeveer 12% van de vo- leerlingen in schooljaar 2016-2017 maakte gebruik van door ouders betaalde bijles, 8% van huiswerkbegeleiding en 4% van examentraining. Er is weinig verschil tussen leerlingen met hoger opgeleide of minder hoog opgeleide ouders in totale deelname aan de ondersteuningsvormen. Kinderen met hoger opgeleide ouders volgen vaker een betaalde variant, terwijl kinderen met lager opgeleide ouders vaker aan een onbetaalde variant deelnemen. Redenen voor aanvullend onderwijs voor de leerling zijn divers, afhankelijk ook van het soort aanvullende begeleiding of ondersteuning.

De Kamerbrief van de minister is hier te raadplegen.

Contactpersonen


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >