Leren met en van elkaar

Het Nederlands onderwijsbeleid beoogt dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten beperkingen past (Beurden & Dietvorst, 2011). Onder invloed van ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, krijgen docenten meer te maken met heterogene populaties leerlingen. Het doel van Passend onderwijs is dat er voor alle leerlingen, met of zonder extra onderwijsondersteuning, een passend onderwijsaanbod is (Walraven, Kieft & Broekman, 2011). Afstemmen van het eigen handelen van docenten op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen wordt hiermee nog belangrijker.

 

Alvorens concreet op school bezig te gaan met maatwerkgericht handelen is het verstandig eerst de situatie op school in kaart te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om hoe het maatwerkgericht handelen eruit ziet en welke leerlinggegevens beschikbaar zijn, maar ook om de houding van docenten en schoolleiding ten aanzien van maatwerkgericht handelen en de wijze waarop zij dit handelen vormgeven al dan niet gebruikmakend van aanwezige informatie over leerlingkenmerken.

 

We beschrijven hier ter inspiratie voor andere scholen, op welke manier het Baken Stad College dit heeft uitgevoerd. Resultaten van het in kaart gebrachte maatwerkgericht handelen kunt u vinden in de brochure: “Haal eruit wat er in zit!” (Baken Stad College/Oberon, 2012).

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >