Leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Van 2013 tot en met 2015 is de pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Het doel van deze pilot was het ondersteunen van scholen bij het inzichtelijk maken van hun leerwinst. De pilots stonden onder leiding van de Inspectie van het Onderwijs. Het bijbehorende onderzoek werd uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, terwijl Oberon de begeleiding van de scholen verzorgde. In het eindrapport wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden binnen de pilots en worden de conclusies en aanbevelingen gegeven.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >