Leerlingvolgsystemen in het VO

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil scholen voor primair en voortgezet onderwijs verplichten om gebruik te gaan maken van een leerlingvolgsysteem. Over het gebruik van en ervaringen met leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs is nog niet veel bekend. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon daar in samenwerking met het Kohnstamm Instituut een onderzoek naar uitgevoerd. In het onderzoeksrapport kunt u antwoorden lezen op vragen als:

  • welke leerlingvolgsystemen en methode-onafhankelijke toetsen gebruiken scholen?
  • welke mogelijkheden hebben deze systemen voor het registreren en analyseren van  toetsgegevens?
  • welke rol spelen de leerlingvolgsystemen voor opbrengstgericht werken door scholen?
  • hoe kijken scholen aan tegen een landelijke verplichting om een leerlingvolgsysteem te gebruiken?

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >