Leerlingenvervoer in Nederland, nameting 2017

Met de Monitor Leerlingenvervoer is in de periode van 2012 tot en met 2017 gevolgd hoe het gebruik van het leerlingenvervoer zich heeft ontwikkeld. De monitor is uitgevoerd door Oberon en Sardes, in opdracht van het ministerie van OCW. Er zijn drie metingen uitgevoerd, in 2013, 2015 en 2017. Van de laatste meting presenteren we in deze rapportage de bevindingen.

De monitor geeft zicht op:

  • het aantal leerlingen dat gebruik maakt van vervoersvoorziening;
  • de uitgaven aan leerlingenvervoer;
  • verschillen tussen onderwijssectoren;
  • redenen voor vervoer (handicap, levensbeschouwelijke grondslag, stagevervoer);
  • verschillende typen leerlingenvervoer.

Doel van de Monitor Leerlingenvervoer is om zicht te krijgen op ontwikkelingen in gemeentelijk beleid na de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014. Deze informatie is onder meer van waarde voor de besluitvorming over de toekomst van het leerlingenvervoer

Contactpersonen


AnneLuc van der Vegt

AnneLuc van der Vegt

Onderzoeker-adviseur


030-2324 236
Mail AnneLuc
MEER INFO >