LEA Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg benaderde Oberon medio 2018 voor de herijking van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Binnen de gemeente was met de bestuurlijke partners een start gemaakt met de LEA voor de periode 2019-2022. De LEA-partners wilden hierbij ondersteuning van een onafhankelijk procesbegeleider/projectleider, voor het bepalen van nieuwe ambities en een goede samenwerkingsstructuur.

 Oberon heeft in de periode september 2018 - maart 2019 een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe LEA. Oberon heeft zeven groepsgesprekken gevoerd, om goed in kaart te brengen wat de wensen waren van de LEA-partners op inhoud en proces. Vervolgens is er een brede werkconferentie georganiseerd, waarna een eerste aanzet is opgesteld. Na afstemming van deze aanzet in een bestuurlijke boardroom, is de eindversie van de nieuwe LEA opgeleverd. In mei 2019 is deze tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekend door alle LEA-partners.

 De LEA Leidschendam-Voorburg 2019-2022 is terug te vinden via https://www.lv.nl/lokale-educatieve-agenda-2019-2022.

Contactpersonen


Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >