LEA Leidschendam-Voorburg

Oberon is sinds mei 2018 aangesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg als onafhankelijk procesbegeleider voor het maken van de nieuwe bestuurlijke afspraken en rolverdeling in de LEA 2019-2022. De begeleiding moet eerste kwartaal 2019 leiden tot de nieuwe LEA 2019-2022 met de gezamenlijk gekozen ambities, thema’s, partners en overlegstructuur. Oberon voert hiervoor gesprekken met alle huidige LEA partners en zal via een drietal werksessies samen met alle partners bouwen aan de nieuwe LEA voor Leidschendam-Voorburg. Ook de gemeenteraad wordt in dit gehele traject nauw betrokken, zowel vooraf als na afloop van alle gesprekken met de LEA-partners.

Contactpersonen


Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >

Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >