Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon, samen met een drietal experts en met input van het veld, het “Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen” ontwikkeld. Dit kader biedt inspiratie en handvatten voor instellingen en scholen die de komende jaren werk willen maken van de kwaliteit. Ook past het goed in het kwaliteitsdenken dat is aangekondigd door staatssecretaris Zijlstra in de kamerbrief “Meer dan kwaliteit”. Het kwaliteitskader bevat indicatoren op het gebied van randvoorwaarden, inhoud en opbrengsten. Het kader kan op verschillende manieren worden gebruikt en de publicatie biedt een aantal tips hiervoor.

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >