Keuzevrijheid ouders

Dit rapport doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs. Hoe ervaren deze ouders het proces van schoolkeuze en welke factoren spelen een rol? Om antwoord op deze vragen te geven, zijn gesprekken gevoerd met ouders en vertegenwoordigers van organisaties waar zij terecht kunnen. Het rapport is ook te vinden op de website evaluatieprogrammapassendonderwijs.nl

Contactpersonen


Pauline van Eck

Pauline van Eck

Onderzoeker-adviseur


030-2324 217
Mail Pauline
MEER INFO >

Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >

Rianne Exalto

Rianne Exalto

Onderzoeker-adviseur


030-2324230
Mail Rianne
MEER INFO >