Innovatiekracht in het onderwijs

Op 4 november jl. is de tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda naar de Tweede Kamer verstuurd. Oberon voerde voor deze voortgangsrapportage een onderzoek uit met als centrale vraag: waarom lukt het sommige scholen wel om te innoveren en andere scholen niet? Het onderzoek bestond uit een (inter)nationale literatuurstudie en acht casestudies.

 Voor de literatuurstudie hebben we een aantal experts gevraagd naar de tien meest relevante publicaties op het terrein van innovatie in het onderwijs. Deze publicaties hebben we bestudeerd en hieruit zijn  factoren naar voren gekomen die samenhangen met schoolontwikkeling. De drie belangrijkste factoren zijn:

  1. Leren van elkaar (binnen school);
  2. Onderwijskundig leiderschap van schoolleiders;
  3. Intensieve begeleiding van startende leraren.

 Vervolgens zijn we in acht casestudies binnen het po, vo en mbo nagegaan of deze factoren herkend werden en hoe dit in de praktijk plaatsvindt. Het beeld uit de literatuurstudie werd grotendeels bevestigd. De schoolleider speelt een cruciale factor in het succes van innovatie in het onderwijs.

Contactpersonen


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >