Implementatie-onderzoek Startgroepen peuters

In september 2011 is de vierjarige pilot Startgroepen voor peuters van start gegaan. Op 30 plaatsen, verspreid over het land, werkten peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven samen met scholen om een rijkere leeromgeving te creëren voor peuters. Hoofddoel is het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters. Belangrijkste kenmerken van de startgroepen zijn: uitbreiding van het VVE-aanbod tot 12,5 uur per week; op de startgroep werken een pedagogisch medewerker (mbo-niveau) en een ‘begeleider’ (pabo-niveau); inhoudelijke regie ligt bij de schoolleider. Uiteindelijk hebben de startgroepen 5 jaar subsidie ontvangen. In opdracht van het ministerie van OCW bood

Oberon de 30 pilotlocaties gedurende de looptijd ondersteuning door het organiseren van bijeenkomsten waarbij er gelegenheid was om de startgroepen als gezamenlijk leertraject vorm te geven.

Aan de landelijke proef met de startgroepen waren twee onderzoeken gekoppeld: een effectonderzoek, door de Universiteit Twente, en een implementatie-onderzoek, door Oberon. U vind de rapportage van het implementatieonderzoek hier.

Contactpersonen


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >