Impactmeting programma leerKracht

Stichting leerKRACHT heeft een programma ontwikkeld dat op scholen een transformatie tot stand wil brengen naar een cultuur waarin leraren samenwerken bij het verbeteren van het onderwijs. Ze worden daarbij ondersteund door de schoolleiding. De stichting leerKRACHT is in het schooljaar 2012/2013 gestart met haar programma en wil het aantal scholen dat deelneemt jaarlijks opschalen.

Met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft de Universiteit Utrecht in samenwerking met Oberon een evaluatieonderzoek uitgevoerd van het leerKRACHT programma. Nagegaan werd hoe het programma op scholen is uitgevoerd en hoe enthousiast deelnemers waren. Tevens is onderzocht of zich inderdaad een cultuurverandering heeft voorgedaan en of de kwaliteit van de instructie en de resultaten van de leerlingen verbeterden op de scholen die meedoen aan het programma LeerKRACHT. De publiekssamenvatting kunt u hier downloaden.

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >