ICT in de universitaire lerarenopleiding

Professionele leercultuur’ is een ruim begrip, dat niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft. In dit onderzoek hanteren we de werkdefinitie: “een klimaat waarin alle betrokkenen in een school samenwerken om te reflecteren, onderzoeken en professionaliseren”. In dit rapport doen we verslag van het onderzoek waarmee we meer kennis en inzicht over de professionele leercultuur op vo-scholen hebben verkregen.

Informatie- en communicatietechnologie in de universitaire lerarenopleiding

Het artikel beschrijft de uitkomsten van een onderzoek van Oberin in samenwerking met ICLON, idat is uitgevoerd in opdracht van Kennisnet naar het gebruik van ICT in de universitaire lerarenopleidingen. Opleiders, studenten en schoolbegeleiders zijn bevraagd middels een vragenlijst en interviews over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het beeld is een vrij conservatief gebruik: reeds langer bestaande soft- en hardware zijn behoorlijk ingevoerd, maar toepassingen zoals games, simulaties en sociale media krijgen weinig aandacht. Over het algemeen is de aandacht voor ICT en onderwijs in de lerarenopleiding sterk afhankelijk van de opleiders of schoolbegeleiders die bij het opleidingsonderdeel zijn betrokken. In het artikel worden suggesties gedaan voor verbetering.

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >