Hoe werkt de keten?

Onderzoek naar de Amsterdamse keten zij-instroom in het beroep

Oberon heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de keten rond de zij-instroom in beroep in het primair en voortgezet onderwijs. Het Zij-instroom In Beroeptraject (ZiB-traject) is een opleidingstraject voor hbo- en wo-afgestudeerden waarmee zij in maximaal twee jaar een getuigschrift Zij-instroom-in-Beroep leraar basisonderwijs of een getuigschrift Zij-instroom-in-Beroep eerste- of tweedegraads lerarenopleiding behalen. Aan dit onderzoek hebben vele Amsterdamse betrokkenen bij deze keten meegewerkt. In de Taskforce Lerarentekort Amsterdam zijn de conclusies en aanbevelingen uit het Oberonrapport volledig overgenomen. Ook in het Noodplan lerarentekort Amsterdam, hebben schoolbesturen belangrijke aanbevelingen gedaan overzij-instroom en de benodigde interventies. Deze liggen geheel in lijn met het onderzoeksrapport.

Contactpersonen


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >