Het ontwikkelingsperspectief: gebruik, inhoud en verwachtingen

De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) heeft Oberon gevraagd om het huidige gebruik en de werking van het ontwikkelingsperspectief in kaart te brengen. Een ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden voor een bepaalde, langere periode en zegt iets over het verwachte uitstroomniveau van een leerling.

 

In de publicatie van het onderzoek kunt u meer lezen over:

  •  wet- en regelgeving rondom het ontwikkelingsperspectief;
  •  ontwikkelingsperspectief: aantal leerlingen, inhoud, opstellen en evalueren;
  •  onderwijspraktijk: leraargedrag, onderwijsaanbod en zorg & ondersteuning;
  •  opbrengsten: ontwikkeling leerlingen en uitstroomniveau;
  •  tevredenheid en verwachtingen van betrokkenen. 

De focus is breed: we betrekken alle onderwijstypen in het onderzoek die met een ontwikkelingsperspectief (gaan) werken. Het gaat daarbij om basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >

Pauline van Eck

Pauline van Eck

Onderzoeker-adviseur


030-2324 217
Mail Pauline
MEER INFO >