Handreiking passend onderwijs

In opdracht van de PO-Raad, VO-raad en VNG  is een handreiking opgesteld die de verbinding legt tussen de stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd. Oberon heeft hierbij samengewerkt met NJI. Deze online handreiking wordt voortdurend geactualiseerd.

Contactpersonen


Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >