Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Oberon schreef mee aan een handreiking met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor gemeenten, regio’s en scholen. Deze handreiking is in opdracht van het ministerie van SZW, team Aanpak Jeugdwerkloosheid met gemeenten samen opgesteld.

De handreiking bestaat uit 3 onderdelen. De voorbereiding van jongeren op werk in het onderwijs staat centraal in het eerste deel. De overgang van leren naar werken komt aan bod in het tweede onderdeel. Onderdeel 3 staat in het teken van het werken. In de handreiking worden praktische oplossingen geboden voor knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >

Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >