Handreiking gebruik van doorstroomdata

Eén van de kerntaken van het voortgezet onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen op een passende plek terechtkomen in het vervolgonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs bereiden leerlingen daarom zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. Maar als de leerlingen eenmaal de overstap gemaakt hebben naar het vervolgonderwijs, zijn zij vaak uit beeld. Daarom zijn er steeds meer scholen die doorstroomdata gebruiken om zicht te houden op hoe het hun leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. In opdracht van de VO-raad heeft Oberon pilots en leernetwerken begeleid, waarin scholen aan de slag zijn gegaan met doorstroomdata. Wilt u zelf ook aan de slag dan kan de handreiking behulpzaam zijn.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >

Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >