Haal eruit wat er in zit!

Het leerlingvolgsysteem van scholen is een rijke bron van gegevens die van belang zijn voor opbrengstgericht werken. Veel scholen gebruiken de gegevens om de ontwikkeling van individuele leerlingen te volgen. Een breder gebruik van de gegevens, bijvoorbeeld op het niveau van klassen of afdelingen ontbreekt echter vaak. Om een dergelijk breder gebruik door vo-scholen te stimuleren heeft Oberon in opdracht van School aan Zet samen met de Universiteit van Maastricht een digitale handreiking ontwikkeld.

 

De handreiking richt zich voornamelijk op datagebruik en –analyse, een belangrijk onderdeel van opbrengstgericht werken. In de handreiking kunt u meer lezen over:

  • de plaats van datagebruik en –analyse in de cyclus van opbrengstgericht werken;
  • belangrijke vragen die verschillende geledingen in de school kunnen beantwoorden met de gegevens uit hun leerlingvolgsysteem;
  • voorbeelden van grafieken en tabellen (Cito en Diataal) waarmee u deze vragen kunt beantwoorden. 

 

Ga naar de digitale handreiking.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >