Haal eruit wat er in zit! Differentiatie op een vmbo-school

In het SLOA-project “Haal eruit wat erin zit!” is door het Stad College, vmbo school in Almere 2 jaar lang gewerkt aan maatwerk voor leerlingen. In het project op het Baken Stad College ging het om het afstemmen van docenthandelen op de individuele behoeften van leerlingen, met andere woorden het leveren van maatwerk. Dit maatwerkgericht handelen vraagt om informatie over leerlingen en de deskundigheid van docenten om deze informatie om te zetten in handelen afgestemd op de leerling. Docenten gaan in het SLOA-project op basis van gegevens over leerlingen maatwerkgericht handelen in teamverband vormgeven.

Dit wordt ondersteund door Oberon met onderzoek. De centrale onderzoeksvraag was: "Hoe kunnen docenten het eigen handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen?"

 In het project is een gemakkelijk hanteerbaar instrument, Het Kwadrant’ ontwikkeld, waarmee docenten het gesprek kunnen openen over leerlingen, hun handelen kunnen afstemmen op behoeftes van leerlingen en aan de hand waarvan collega’s bij elkaar in de klas kijken en praten over maatwerk. Het project heeft een toolbox opgeleverd met onder andere het instrument, een handleiding en twee brochures.

 Brochure Haal eruit wat erin zit! (februari 2012)

 In deze brochure wordt de eerste fase van het onderzoek beschreven waarin docenten van de school is gevraagd naar hun mening over wat maatwerkgericht handelen is.

 

Brochure Maatwerkgericht handelen van docenten VO (februari 2012)

Deze brochure bevat in het kort de theoretische achtergronden bij het maatwerk leveren door docenten door hun handelen af te stemmen op leerling-kenmerken. De brochure vertelt over de eerste ervaringen op het Stad College, Almere.

 

Eindrapport Haal eruit wat er in zit! (SLOA project)

In het eindrapport wordt verslag gedaan van het onderzoek. Tevens zijn de verschillende instrumenten opgenomen en beschreven. 

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >