Goede basis voor leesbevordering

Op verzoek van Stichting Lezen hebben Oberon en MK onderzoek + advies onderzoek gedaan naar leesbevordering op de pabo. We hebben gekeken naar de stand van zaken op het gebied van jeugdliteratuur en de inzet van leesbevorderende werkvormen. De resultaten zijn gebaseerd op vragenlijsten en interviews met docenten op de pabo. Er zijn sinds het vorige onderzoek in 2014 stappen gezet om alle onderdelen van leesbevordering structureel in het lesprogramma op te nemen. Studenten voelen zich echter nog niet altijd goed toegerust op dit gebied, daar is ruimte voor verbetering. Lees het rapport hier.

Contactpersonen


Geertje Damstra

Geertje Damstra

Onderzoeker-adviseur


030-2324234
Mail Geertje
MEER INFO >