Gepercipieerde opbrengsten ict in mbo

Wat ervaren docenten en studenten in het mbo als rendement van ict? Deze vraag wordt beantwoord in een onderzoek dat Oberon heeft uitgevoerd in opdracht van Kennisnet. We hebben een aantal mbo-opleidingen bezocht. We hebben lessen geobserveerd en gesproken met opleidingsmanagers, docenten en studenten. Op basis daarvan hebben we per opleiding een portret gemaakt. Deze portretten zijn te beschouwen als good practices van ict-gebruik in het mbo en kunnen voor andere opleidingen wellicht als inspiratie dienen.

Op basis van de opleidingsportretten concluderen we dat ict-gebruik een positieve bijdrage kan leveren aan de motivatie van studenten. Het is echter van belang dat ict-gebruik wordt afgewisseld met werkvormen zonder ict omdat uitsluitend ict-gebruik kan leiden tot minder motivatie. Verder zien we dat ict-gebruik een hulpmiddel is voor het realiseren van algemene onderwijsdoelen zoals studenten leren zelfstandig te werken, rekening houden met verschillen tussen studenten en efficiënt gebruik van onderwijstijd.

 

De volledige rapportage vind u hier

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >