Extra budget voor mbo'ers uit minimagezinnen zeer welkom

Met de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’ heeft het ministerie van OCW in het schooljaar 2016/2017 €5 miljoen beschikbaar gesteld aan mbo-instellingen, zodat ze de financiële drempels kunnen wegnemen voor deze studenten om de opleiding van hun eerste keuze te volgen.  Oberon heeft de regeling geëvalueerd.

Per mbo-instellingen zijn er gemiddeld 60 aanvragen gedaan; ruim 80% daarvan is toegekend. Met het budget vergoeden mbo-instellingen de aanschaf van leermiddelen. Ook worden vaak leermiddelen in buikleen gegeven. Bij de uitvoering van de regeling hebben mbo-instellingen succesvol samengewerkt met lokale Stichtingen Leergeld.

Naast tevredenheid is er ook kritiek. De regeling werd pas tijdens het studiejaar bekend gemaakt. Dit is een van de redenen dat het budget nog lang niet volledig is besteed. Daarom wordt aanbevolen om de details van een nieuwe regeling tijdig bekend te maken. 

Contactpersonen


AnneLuc van der Vegt

AnneLuc van der Vegt

Onderzoeker-adviseur


030-2324 236
Mail AnneLuc
MEER INFO >