Experimenten met ICT in de universitaire lerarenopleiding

Eerder onderzoek van Oberon, in samenwerking met ICLON, naar ict in de universitaire lerarenopleidingen laat zien dat in ieder geval de universitaire lerarenopleidingen nog weinig structureel doen aan de ontwikkeling van ict bekwaamheden van hun studenten. Een manier om hier aan te werken is onderwijsexperimenten met ict in de lerarenopleiding op te zetten. In de universitaire opleidingen van Utrecht en Leiden is dit gedaan. Hieraan is, in opdracht van Kennisnet, onderzoek gekoppeld. Het onderzoek had als doel na te gaan wat de uitwerking is van vier experimenten waarbij ict is ingezet in opleidingsonderdelen op het gebruik van ict door studenten van deze opleidingen in de klas. In het rapport kunt u de resultaten van de experimenten lezen.

The Integrative Model of Behavior Prediction to Explain Technology; Use in Post-graduate Teacher Education Programs in the Netherlands

Dit is een artikel naar aanleiding van twee onderzoeken die Oberon in samenwerking met ICLON heeft uitgevoerd naar het gebruik van ICT in de universitaire lerarenopleidingen. Het artikel beschrijft het gebruik en probeert verschillen in gebruik te verklaren aan de hand van het ‘Integrative Model of Behavior Prediction van Fishbein en Azjen. Implicaties voor het gebruik van ICT in de opleiding worden beschreven. 

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >

Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >