Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Sinds het schooljaar 2014/15 is de nieuwe wet- en regelgeving voor de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs van kracht. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon samen met de Universiteit Twente een meerjarig evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft twee hoofdvragen:

Hoe verloopt de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving, waarover zijn betrokkenen tevreden en welke knelpunten ervaren zij?Leidt de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving tot een verbetering van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en tot een betere doorstroming in het voortgezet onderwijs?

De antwoorden op deze vragen vindt u in de tussenrapportage uit 2017 en de eindrapportage uit 2019.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >