Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Sinds het schooljaar 2014/15 is de nieuwe wet- en regelgeving voor de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs van kracht. In opdracht van het ministerie van OCW voert Oberon samen met de Universiteit Twente een meerjarig evaluatieonderzoek. Dit onderzoek heeft twee hoofdvragen:

  1. hoe verloopt de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving, waarover zijn betrokkenen tevreden en welke knelpunten ervaren zij?
  2. leidt de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving tot een verbetering van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en tot een betere doorstroming in het voortgezet onderwijs?

Begin 2017 is de tussenrapportage van het onderzoek verschenen. Daarin besteden we onder meer aandacht aan: afgenomen eindtoetsen en behaalde scores, advisering, heroverweging en bijstelling, en plaatsing in het voortgezet onderwijs. Alle resultaten kunt u lezen in de tussenrapportage. De Kamerbrief over de tussenevaluatie kunt u hier vinden.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >