Evaluatie pilot project referentieniveaus

Rondom het thema referentieniveaus is de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) in 2011 gestart met het project referentieniveaus. Het doel van dit project is het bevorderen van opbrengstgericht werken op basisscholen met behulp van referentieniveaus. In het schooljaar 2011/12 is door DMO Amsterdam als onderdeel van het project referentieniveaus een pilot uitgevoerd met twaalf Amsterdamse basisscholen om de werkwijze en de instrumenten te beproeven en verbeteren.

 In opdracht van KBA hebben Oberon en het Kohnstamm Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de pilot. Het onderzoek heeft veel suggesties opgeleverd voor het verbeteren van de pilotinstrumenten en de werkwijze. Voor betrokken directies, intern begeleiders bestond de meerwaarde van de pilot vooral uit het vergroten van bewustzijn en begrip van de referentieniveaus. Ook krijgt het opbrenstgericht werken steeds meer vorm op de scholen. Ze denken over het algemeen goed na over haalbaarheid van doelen en meetbaarheid van interventies en aanpak. Ze analyseren hun toetsgegevens, ze interpreteren deze in het licht van activiteiten op school, van leerlingpopulatie en van specifieke omstandigheden, ze zoeken naar verklaringen en vragen zich af waar interventies nodig zijn. De voorwaarden voor het verhogen van de leerlingopbrengsten lijken dus al aardig vervuld te zijn.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >