Evaluatie onderwijszorg in Caribisch Nederland

In Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) is de onderwijszorg vanwege de schaalgrootte anders georganiseerd dan in Europees Nederland. Er is geen sprake van (voortgezet) speciaal onderwijs zoals dat in Europees Nederland bestaat. De tweedelijns onderwijszorg wordt, sinds de staatsrechtelijke wijziging in 2010, verzorgd door de daarvoor ingerichte Expertisecentra Onderwijszorg.

Oberon heeft, in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, de onderwijszorg in Caribisch Nederland geëvalueerd. Op 3 juli 2020 informeerde minister Slob (OCW) de Tweede Kamer over de bevindingen uit de evaluatie: de onderwijszorg in Caribisch Nederland is de afgelopen jaren sterk verbeterd maar het huidige aanbod is voor sommige leerlingen nog onvoldoende. Specialistische voorzieningen ontbreken en er is een tekort aan capaciteit en expertise. Ook is versterking nodig van  de aansluiting tussen onderwijszorg en jeugdhulp/-zorg. Minister Slob presenteerde de Tweede Kamer de vervolgstappen die het ministerie van OCW wil zetten om de onderwijszorg in Caribisch Nederland verder te versterken.

Benieuwd naar de bevindingen uit het evaluatieonderzoek? Lees hier het evaluatierapport.

Contactpersonen


AnneLuc van der Vegt

AnneLuc van der Vegt

Onderzoeker-adviseur


030-2324 236
Mail AnneLuc
MEER INFO >

Leonie Middelbeek

Leonie Middelbeek

Onderzoeker-adviseur


030 230 6098
Mail Leonie
MEER INFO >