Evaluatie Nationale Boekenboost

De komende twee jaar (vanaf februari 2020) zal Oberon de Nationale BoekenBoost evalueren. De BoekenBoost is een initiatief van Stichting Lezen en CPNB. Binnen dit project krijgen 75 po-scholen, 75 vo-scholen en 75 kinderopvangorganisaties gedurende drie jaar één keer per jaar, rond een leesbevorderingscampagne, een boekenpakket inclusief lessuggesties cadeau. Het doel is het verrijken van het leesklimaat en de boekencollectie en het stimuleren van de samenwerking met bibliotheken. Oberon voert dit onderzoek uit in opdracht van Stichting Lezen.

Contactpersonen


Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >