Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo

De Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo is bestemd voor leerlingen die een reëel perspectief hebben door te stromen naar een dans- of muziekopleiding op hbo-niveau. Het doel van de beleidsregel is dat deze leerlingen kunnen deelnemen aan een hbo-voortraject met verlichting van de studielast. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel uitgevoerd. De hoofdvraag van deze evaluatie is in welke mate de mogelijkheden voor verlichting van de studielast uit de Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo volgens betrokkenen voldoen en welke suggesties voor verbetering zij hebben. Het antwoord op deze vraag kunt u lezen in de rapportage ‘Toptalenten dans en muziek’. Ook treft u daar informatie aan over het aantal DAMU-leerlingen en scholen en over de wijze waarop het onderwijs aan DAMU-leerlingen wordt vormgegeven.

 

Het rapport is ook gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Michael Buynsters

Michael Buynsters

Onderzoeker-adviseur


030-230 60 90
Mail Michael
MEER INFO >

Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >