Eindrapport Monitor regionale aanpak lerarentekort

Als onderdeel van de aanpak van het lerarentekort heeft het ministerie van OCW in 2019 de ‘subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort’ (RAL) ingericht en worden de vier grote steden (G4) vanaf dat jaar door middel van een Decentralisatie Uitkering (DU) via het Gemeentefonds ondersteund en gestimuleerd bij de aanpak van de tekorten. In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s: samenwerking en organisatie, inhoud van plannen en activiteiten, proces en resultaten.

Contactpersonen


Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >

Sjerp van der Ploeg

Sjerp van der Ploeg

Onderzoeker-adviseur


030-2324222
Mail Sjerp
MEER INFO >

Kyle van den Langenberg

Kyle van den Langenberg

Onderzoeker-adviseur


030-2324202
Mail Kyle
MEER INFO >