Eindrapport effectmeting brede school

Oberon, ITS en Sardes hebben drie jaar lang (2009-2012) ongeveer 1500 leerlingen op 25 brede scholen in Nederland gevolgd. We hebben gekeken naar hun ontwikkeling in leerprestaties en sociale vaardigheden. Die ontwikkeling hebben we vervolgens vergeleken we met die van leerlingen op ongeveer 25 ‘niet-brede’ scholen. Daardoor kunnen we uitspraken doen over de meerwaarde van brede scholen: levert een brede school voor kinderen meer op dan een niet-brede school?

Contactpersonen