Effecten van de Familieklas op gedrag van leerlingen in het basisonderwijs

Vanaf februari 2020 gaat Oberon drie jaar lang Familieklassen en Gezinsklassen volgen om te kijken wat de effecten zijn op het gedrag van leerlingen. Samen met Kohnstamm Instituut, Madelies Gezinsklas, Stichting Familieklas Nederland, scholen en samenwerkingsverbanden gaan we de komende tijd op zoek naar werkzame elementen van de Familieklas en brengen we de opbrengsten in kaart.

De Familieklas is een beloftevolle interventie waarin leerlingen, samen met hun ouders, op school en onder begeleiding werken aan hun eigen gedragsdoelen. Deze interventie is gebaseerd op multi-family therapie en systeemtherapie, naar het voorbeeld van Familieklassen in Groot-Brittannië en Denemarken. Diverse basisscholen zetten deze interventie al een aantal jaren naar tevredenheid in. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Familieklassen en er is geen zicht op de werkzame mechanismen voor de Nederlandse interventie. In dit onderzoek meten we de effecten op het leerlinggedrag en de opbrengsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Contactpersonen


Pauline van Eck

Pauline van Eck

Onderzoeker-adviseur


030-2324 217
Mail Pauline
MEER INFO >