Educatieve samenwerking in het po, vo en mbo

De educatieve infrastructuur vanuit schoolperspectief

Op 18 november 2019 bracht De Onderwijsraad het advies 'Samen ten dienste van de school' uit. De Onderwijsraad vindt dat scholen en educatieve dienstverleners zoals methodemakers, toetsontwikkelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers meer samen moeten optrekken bij het vaststellen van de behoeften van scholen en bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod.  Hiervoor is het nodig dat het eigenaarschap van leraren(teams) versterkt wordt en dat leraren hun behoefte actief naar voren brengen.

Oberon bracht als basis voor het advies in kaart hoe scholen nu omgaan met educatieve dienstverlening en wat voor scholen overwegingen zijn om educatieve dienstverlening extern in te kopen dan wel intern te organiseren. Lees hier het advies van de Onderwijsraad en hier ons rapport.

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >

Anke Suijkerbuijk

Anke Suijkerbuijk

Onderzoeker-adviseur


0302306096
Mail Anke
MEER INFO >