Duurzaamheid in het onderwijs

Onder de noemer #Onderwijs 2032 is momenteel een brede maatschappelijke dialoog gaande over de toekomst van het onderwijs. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Oberon een consultatieronde gehouden in het onderwijs en kinderopvang, naar het thema duurzaamheid: wat wordt er nu aan gedaan, hoe ziet het toekomstbeeld eruit en wat is daarvoor nodig. De uitkomsten zijn weergegeven in een korte notitie.

Contactpersonen


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >