Doorstroom kleuters

In opdracht van het ministerie van OCW en de PO-Raad heeft Oberon samen met ITS en het Kohnstamm Instituut een brochure ontwikkeld over Doorstroom van Kleuters. De brochure is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, schoolleiders en schoolbesturen te informeren over een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 en hen te inspireren met goede voorbeelden. In de brochure wordt achtereenvolgens ingegaan op: onderzoek over kleuterbouwverlenging, de rol van de inspectie, een handreiking bij de overgang tussen groep 2 en 3 en voorbeelden uit de praktijk als alternatief voor kleuterbouwverlenging. 

ContactpersonenGeertje Damstra

Geertje Damstra

Onderzoeker-adviseur


030-2324234
Mail Geertje
MEER INFO >