Digitale schoolborden in het basisonderwijs bij geschiedenis

In deze rapportage doen wij verslag van een onderzoek dat we in opdracht van Kennisnet hebben uitgevoerd naar digitale schoolborden in het primair onderwijs. Het onderzoek vond plaats binnen het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken, waarmee Kennisnet de kennisontwikkeling over de opbrengsten van ict in het onderwijs stimuleert. We hebben niet alleen onderzocht welke effecten werden verwacht en waargenomen door de leerkrachten en de leerlingen, maar ook of er meetbare effecten waren.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >