De voorspellende waarde van het leerlingvolgsysteem

Met subsidie van Kennisnet heeft Oberon i.s.m de UvA en UvT onderzocht in hoeverre een serie toetsen uit het Cito Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS) een goede voorspelling bieden van later schoolsucces.

Uit ons onderzoek blijkt dat het schooladvies sterk samenhangt met de scores op de toetsen uit het LOVS. De scores op toetsen voor rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling in groep 6, 7 en 8 bieden een vergelijkbare tot betere verklaring van het schooladvies dan de Cito-Eindtoetsscore. Ook de schoolloopbaan in de eerste jaren van het VO kan voor een aanzienlijk deel worden verklaard met LOVS-scores.

 Door slim gebruik te maken van de afgenomen toetsen in het PO kunnen VO-scholen een uniform en betrouwbaar beeld krijgen van de onderwijsprestaties van leerlingen.

Contactpersonen


Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >