De schooladviezenvergelijker

Bent u benieuwd hoe de schooladviezen die in uw gemeente worden gegeven zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten? Of welke scholen (ondanks hun leerlingpopulatie) structureel hoog weten te scoren? Hiervoor heeft Oberon de interactieve tool ‘De Schooladviezenvergelijker’ ontwikkeld.

Met de Schooladviezenvergelijker kan de schooladviezenverdeling van gemeenten worden vergeleken met de verdeling van gemeenten met een vergelijkbare grootte en percentage gewichtenleerlingen. Ook is het mogelijk om scholen te vergelijken binnen een gemeente. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe vergelijkbare gemeenten en scholen scoren ten opzichte van elkaar. De achterliggende data voor deze tool hebben betrekking op het schooljaar 2016/17 en zijn publiek beschikbaar gesteld door DUO.

 

Klik hier om naar de tool te gaan.

Contactpersonen