De positie van ouders in passend onderwijs

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze stelselwijziging voor ouders?

Op basis van meerdere onderzoeken uit de landelijke Evaluatie Passend Onderwijs hebben onderzoekers Pauline van Eck en Rianne Exalto een samenvattend artikel geschreven over de positie van ouders binnen passend onderwijs. Dit artikel is in november 2019 gepubliceerd in PO-Magazine (jaargang 7, nummer 5). Download hier het artikel.

 

 

Contactpersonen


Pauline van Eck

Pauline van Eck

Onderzoeker-adviseur


030-2324 217
Mail Pauline
MEER INFO >

Rianne Exalto

Rianne Exalto

Onderzoeker-adviseur


030-2324230
Mail Rianne
MEER INFO >