De bibliotheek op school in het vmbo

Het vervolgtraject van de Bibliotheek op school VO is in volle gang! In de brochure 'De Bibliotheek op school in het vmbo' beschrijft Marleen Kieft (Oberon) de samenwerking tussen zes vmbo-scholen en bibliotheken, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ter aanvulling zijn naast deze brochure op de website van Kunst van Lezen (www.kunstvanlezen.nl) de complete praktijkbeschrijvingen te lezen: zes praktische verhalen, die veel informatie - en inspiratie - bieden voor uw bibliotheek of school.

Contactpersonen