Brede school jaarbericht 2011

Tien jaar geleden verscheen het eerste Jaarbericht brede scholen. Inmiddels is de brede school niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. In dit Jaarbericht 2011, dat we in opdracht van het Ministerie van OCW hebben geschreven, laten we zien hoe de brede school er in Nederland voorstaat. We presenteren de actuele stand van zaken en laten zien wat de ontwikkelingen zijn over tien jaar tijd. Daarmee geven we antwoord op vragen als hoeveel brede scholen zijn er in het primair en het voortgezet onderwijs, hoe ziet het programma eruit, hoe staat het met de gebouwen en de financiën en wat moet de brede school eigenlijk opleveren? We sluiten af met een toekomstperspectief.

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >