Bouwen om inhoud

Overleg over onderwijshuisvesting wordt vaak nog los van de LEA gevoerd, terwijl er allerlei redenen zijn om het thema huisvesting sterker op de LEA te plaatsen. De inhoud van de LEA heeft invloed op de vorm van de benodigde gebouwen. In deze brochure wordt aangegeven hoe gemeenten, schoolbesturen en overige partners, die verbinding tussen inhoud en vorm kunnen realiseren. 

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >