Boekstart in de kinderopvang; ervaringen uit de praktijk

Boeken en voorlezen horen als vanzelfsprekend thuis in de kinderopvang. Daarom is er sinds 2011 het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang. Het doel van het programma is kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar via de kinderopvang met boeken en het voorlezen ervan

in aanraking te brengen. Bibliotheken begeleiden en coördineren het programma en voeren het uit.

 

Deze brochure is geschreven in opdracht van Kunst van Lezen en beschrijft aan de hand van voorbeelden en verhalen uit Den Haag, Goes en Nijkerk hoe een structurele en nauwe samenwerking is ontstaan tussen bibliotheek, kinderopvang en gemeente. Hun praktijkervaringen vormen een bron van informatie en inspiratie voor andere bibliotheken en kindercentra in Nederland.

Contactpersonen