Beter minder, maar beter

Het wordt druk op de brug tussen school en culturele instelling! Wie de boosheid over de bezuinigingen even weet uit te zetten, kan in het nieuwe cultuurbeleid ook lichtpunten ontdekken. Met de nadruk op kwaliteitsontwikkeling voltrekt zich een van de grootste koerswijzigingen in de cultuureducatie  van de afgelopen decennia. Op en rond brede scholen zijn cultuurcoaches bezig deze toekomstperspectieven te verkennen. De Cultuurformatie liet onderzoek doen naar de meerwaarde van deze combinatiefunctionarissen. Gemeenten , scholen en culturele instellingen worden geadviseerd scherper te kiezen voor kwaliteit bij het invullen van deze functies. Dit staat in BETER MINDER, MAAR BETER, de rapportage van het door Oberon verrichte onderzoek. 

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >