Basisondersteuning passend onderwijs

Dit rapport doet verslag van onderzoek naar regionale verschillen in de basisondersteuning en de effecten daarvan. Tevens is onderzocht wat de voor- en nadelen zouden zijn van een landelijke norm voor basisondersteuning en van het verwijderen van de term basisondersteuning uit de wet. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan in definitie en uitwerking van basisondersteuning. Ook blijkt uit een veldraadpleging dat er weinig steun is voor het vaststellen van een landelijke norm. De resultaten van deze eerste fase van het onderzoek vormen vooralsnog geen aanleiding tot het wijzigen van de wet. In de komende periode zullen de effecten van verschillen in basisondersteuning voor leerlingen, ouders, leraren en scholen uitgebreider worden onderzocht.

Het rapport is ook te vinden op de website evaluatieprogrammapassendonderwijs.nl

Contactpersonen


Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >