Authentiek onderwijs in wetenschap en techniek op de pabo

In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft Oberon een beschrijving gemaakt van de manier waarop zes Nederlandse pabo’s hun wetenschap-en-techniekcurriculum invullen. Alle zes de pabo’s doen dat op hun eigen manier, maar er is één opvallende overeenkomst: ze streven allemaal naar authentiek wetenschap-en-techniekonderwijs. Dankzij interviews met docenten en studenten, en observaties in de klas wordt in de brochure een levendig beeld geschetst van de verschillende mogelijkheden die er zijn om wetenschap-en-techniekonderwijs in de praktijk vorm te geven. De brochure is bedoeld ter informatie en ter inspiratie: pabodocenten kunnen ideeën opdoen voor het invullen van het wetenschap-en-techniekonderwijs op een manier die past bij hun pabo.

ContactpersonenSanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >