Artikel: Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten en samenwerkingsverbanden geven de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp steeds meer vorm. Tegelijkertijd ervaart vrijwel iedereen knelpunten en is er op tal van punten verbetering gewenst. In dit artikel in vakblad LBBO maken onderzoekers Marjolein Bomhof en Miriam Walraven de stand van zaken op aan de hand van het landelijke inventarisatieonderzoek. Goede voorbeelden geven inzicht in kansen voor versterking van de aansluiting. Lees hier het artikel.

Op onze website vind je ook het rapport 'Uitkomsten landelijk onderzoek aansluiting onderwijs-jeugdhulp (2018)'. Dit onderzoek maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs 2014-2020. Bezoek www.evaluatiepassendonderwijs.nl voor meer onderzoeksresultaten:

 

Contactpersonen


Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >

Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >