Analyse aantallen en beleid kwetsbare jongeren (2018, 2020)

Voor de gemeenten en onderwijsinstellingen (vo en mbo) in de regio's Zaanstreek en Waterland heeft Oberon in 2018 een analyse gemaakt van de verschillende doelgroepen kwetsbare jongeren. Daarbij is enerzijds gekeken hoe de doelgroep door het onderwijs (door)stroomt en daarna op de arbeidsmarkt terechtkomt. Anderzijds is een analyse gemaakt van het voorzieningenaanbod vanuit de verschillende domeinen in de regio voor deze doelgroepen. Deze twee onderdelen leiden tot beleidsmatige conclusies die zijn gebruikt om het beleid door te ontwikkelen. In 2020 is de omvang en doorstroom van de doelgroep opnieuw in kaart gebracht om inzicht te krijgen in het effect van de beleidsaanpassingen.

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >