Analyse aanpak vsv en inrichten monitor regio Amsterdam

Om een beroep te kunnen doen op de rijksmiddelen voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) en jongeren in een kwetsbare positie moeten RMC-regio’s een meerjarenplan indienen. In aanloop naar het nieuwe regionale meerjarenplan 2021-2025 ondersteun?de Oberon samen met KBA Nijmegen de RMC-regio Agglomeratie Amsterdam (21) bij in het beeld krijgen van de huidige aanpak, het opstellen van ambitieuze maar haalbare doelstellingen en het inrichten van een monitor die de komende jaren zicht geeft op de resultaten.  

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >

Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >