Afspraken over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Oberon in samenwerking met de Universiteit Twente de evaluatie uit van de Wet Eindtoetsing PO. Als aanvulling op deze evaluatie hebben we onderzocht welke afspraken scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs maken. We hebben daarbij gekeken naar afspraken over de advisering, over toelating en plaatsing en over onderwijskundig rapport. We hebben hiervoor plaatsingswijzers geanalyseerd en verdiepende interviews gehouden. In deze publicatie kunt u de resultaten van het onderzoek lezen.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >